Cesta mládeže na Železnej studienke

Vzhľadom na avizovaný projekt revitalizácie Železnej studienky, ktorý je jedným z prioritných projektov samosprávy hlavného mesta a mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do roku 2006, bolo nevyhnutné opraviť aj túto cestu, ktorá bola v zlom stave. Výrazne sa na nej prejavovali nerovnosti povrchu, niektoré úseky boli nedostatočne odvod?ované, v havarijnom stave bol most, oporný múr Vydrice a priľahlý svah v úseku od Vojenskej nemocnice po otočku autobusu MHD pred rekreačným areálom Železná studienka.

 

Práce na oprave a predĺžení Cesty mládeže od zastávky MHD – otočky od  Železnej studienky po  Vojenskú nemocnicu, čo je úsek dlhý 2,6 km,  sa začali v máji tohto roku. Počas 4 mesiacov sa opravovala vozovka v šírke 5,6 – 5,8 metra, robilo sa aj premostenie. Po oboch stranách vozovky pribudol cyklistický chodník s červeným asfaltovým povrchom, širokým 1,50 m, ktorý bude slúžiť nielen pre cyklistov, ale aj pre  korčuliarov. Nechýba ani chodník pre peších, široký 1,2 – 1,6 metra.  Na Ceste mládeže je osadené aj nové osvetlenie.

 

V rámci celej stavby sa opravoval značne poškodený mostný objekt nad potokom Vydrica, ktorý bol v havarijnom stave a spev?ovala sa časť svahu, kde pribudol oporný múr v dĺžke asi 80 metrov medzi potokom Vydrica a komunikáciou. Vybudované sú aj dva tunely pre migrujúce žaby tak, aby premávka nebola v kolízii s migrujúcimi žabami. Úsek medzi Partizánskou lúkou a otočkou mestskej hromadnej dopravy bol dokončený ako prvý.

 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené 37 novovybudovanými obrubníkovými vpustami – 15 ks typu OPAVA a 22 ks VISLA,  na migráciu žiab sú priečne popod vozovku a chodník na dvoch miestach osadené žľaby s liatinovým roštom.

 

Súčasťou opravy komunikácie v úseku od parkoviska pri železničnom moste po Vojenskú nemocnicu je vybudovanie vodovodu a kanalizácie. Opravu na tomto úseku skomplikoval fakt, že pozemok pod cestou  nepatrí hlavnému mestu, preto administratívne spracovanie na získanie potrebných povolení bolo časovo náročnejšie. Oprava tejto časti je spoločnou investíciou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a hlavného mesta.

 

Celá oprava Cesty mládeže aj s potrebným značením stála  57 miliónov korún.