Otvorenie sezóny v Devíne a Devínskej Novej Vsi

Nová vedľajšia cyklistická trasa v Devínskej Novej Vsi vedie od ulice Ivana Bukovčana po ulicu Na Hriadkach. Trasa je vybudovaná ako súčasť projektu Greenway Moravská cyklistická cesta, ktorý podporila Nadácia Ekopolis a spoločnosť TOYOTA. Vynovený bude aj úsek cyklocesty medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou. Odovzdanie bude pozostávať z krátkych príhovorov a jazdy pelotónu od školy až do Devína. Na podujatie so začiatkom o 8:30 sú srdečne pozvaní aj malí cyklisti s rodičmi, pre ktorých sú v Devíne pripravené veselé bicyklové súťaže a zaujímavé ekovýchovné aktivity.
Poobede bude na sútoku Dunaja a Moravy v rámci systému turistickej infraštruktúry Na bicykli k Morave po prvýkrát otvorený nový turistický infostánok a zárove? sa tu budú o 15:00 začínať pešie ekoturistické exkurzie pre verejnosť do svahov Devínskej Kobyly. Ich cieľom je pritiahnuť návštevníkov i domácich obyvateľov do hodnotných rekreačných lokalít okolia Bratislavy a motivovať ich k častejšiemu aktívnemu tráveniu voľného času v prírode.