Je zvýšenie najvyššej povolenej rýchlosti na Dolnozemskej správne ?

Dolnozemská ulica je pre mnohých Bratislavčanov počiatočným miestom pre športové aktivity na Dunajskej hrádzi. Najkritickejším miestom je úsek medzi Dostihovou dráhou a benzínovou pumpou, najmä tesne za nadjadzdom (v smere od Dostihovej dráhy). Na tejto 4-prúdovej ceste počas letných mesiacov dochádza k zvýšenému pohybu chodcov, korčuliarov aj cyklistov a viacerým kolíziám s automobilmi prichádzajúcimi z nadjazdu.Situáciu tiež komplikuje fakt, že sa tu tiež pripája pravostranná komunikácia.
Obyvatelia síce môžu využiť blizky podchod, prístupové cesty sú však príliš strmé a mnohí menej zdatní korčuliari ich proste nedokážu zvládnuť.

Preto vhodnosť zvýšenia povolenej rýchlosti na tomto úseku považujeme minimálne za otázne a sme presvedční o tom, že neprispeje k bezpečnosti na tomto úseku.