Povinná prilba pre cyklistov do 15 rokov

Ako uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu novely, vo vekovej skupine detí mladších ako 15 rokov je zvýšený počet rôznych úrazov spojených s jazdou na bicykli. V prípade použitia ochrannej prilby sa niekoľkonásobne znižuje možnosť vzniku úrazov. Návrh tiež rozširuje okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu o prekročenie rýchlosti jazdy, a to v obci o 30 km/h a na ostatných cestách o viac ako 50 km/h. Poslanci ďalej navrhujú dopravným značením povoliť otáčanie v križovatke a jej tesnej blízkosti tam, kde to miestne pomery umož?ujú.
Širšiu novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorá mala medziiným sprísniť postihy nedisciplinovaných vodičov, či zaviesť povinnosť cyklistov nosiť prilbu, predložil Palko na jar minulého roku ešte ako minister vnútra. Novelu zákona, ktorá vyvolala niekoľkomesačnú diskusiu medzi koaličnými i opozičnými poslancami v parlamente, nakoniec plénum neschválilo. Návrh nezískal podporu aj časti koaličných poslancov, čo vyvolalo krízu vo vládnej koalícii. Tá sa po dohode lídrov koaličných strán nakoniec pokúsila opätovne sprísniť postihy nedisciplinovaných vodičov cez novelu zákona o Horskej službe. Ani tento pokus nevyšiel, keď sa o príslušnom pozme?ujúcom návrhu nakoniec nehlasovalo.Copyright © SITA 2006

www.sme.sk
[23. 8. 2006 11:06:00]