Ako v lese po 1.9.2007?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že pohyb a správanie sa v lese neupravuje iba tento zákon, ale aj  Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002, ktorý taktiež dáva silné právomoci členom lesnej stráže.
Podrobnosti týkajúce sa definovania cesty ako takej udáva tiež STN 73 6108 – Lesná dopravná sieť.

Nejdem sa teraz púšťať do rozsiahlych výkladov, ale podľa m?a sa situácia veľmi nemení, nakoľko nikde nie je definovaný pojem lesná cesta a nikde taktiež nie je definovaná šírka takejto cesty.
V zákone 326/2005 je v par. 31 dokonca doslovne uvedené, že sa zakazuje pohyb mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy, pričom pojem vyznačená trasa opäť nie je definovaná.

Tieto moje úvahy podporujú aj analýzy uvedené na
Novela zákona o lesoch - pokus o amatérsky právny výklad
Ako ďalej s jazdením v lese?
Ako sa brániť stráži prírody?