Po petržalskej hrádzi k jazerám do Čunova

Nenáročná trasa, vhodná aj pre menšie deti či celé rodinky, ktorá je vhodná na poobedné "vybehnutie". Trasu začneme v Petržalke, pričom sa po hrádzi vydáme smerom na Čunovo.
Cestou minieme cca 4-5 bufetov. Asi 10 km (od Starého mosta)  pri Bufete na hrádzi zídeme dole a pokračujeme  po ceste vedúcej popri kanály. Po cca. 1,5 km  sa na pravej strane objaví Rusovské jazero  (vyhľadávané nudistami). Trasu môžeme ukončiť aj tu, ale pokračujeme ďalej ešte asi 1 km, kde odbočíme cez pole vpravo.
V lesíku odbočíme vľavo (tabule si nevšímame :-)  a príjemnou lesnou cestou sa dostaneme na Čunovské jazerá  (menšie-nudistické, väčšie aj s ostrovom).