Na najzápadnejšie miesto Slovenska (Vysoká p.Morave - Zohor)

Cestu začneme na Devíne, odkiaľ pokračujeme po cyklistickom chodníku popri rieke Morave. Prejdeme popod železnicu a príjemným prostredím zátopového  územia Moravy šlapeme do  pedálov. Minieme Marcheg na druhej strane rieky s pekným zámkom. Postupujeme ďalej až do Vysokej pri Morave  a ďalej až do Záhorskej Vsi. Táto obec, okrem toho že je najzápadnejším miestom na Slovensku,  je aj rodiskom opernej speváčky Lucie Poppovej (1939-1993),  a na jej počesť sa tu vždy v marci plavia "ľadové medvede".
Cestou späť sa môžeme vydať tou istou cestou,  alebo môžeme zo Záhorskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Vysokú Vo Vysokej sa však vydáme smerom na Zohor. V dedine odbočíme  vpravo a po "starej" ceste pokračujeme priamo až do Bratislavy. Samozrejme že tí zdatnejší môžu zo  Zohora pokračovať do Malých Karpát.