Zo Železnej studničky do Záhorskej Bystrice a Marianky

Od Vojenskej nemocnice pokračujeme dolinou Vydrice až k reštaurácii Rotunda. Odtiaľ sa vyberieme smerom doľava až na Kačín. Pokračujeme po červenej a žltej pokračujeme až na  Sekyl, kde si vyberieme. Červená nás zavedie do Marianky, žltá do Záhorskej Bystrice. Obidve klesania sú v niektorých úsekoch trochu nepríjemné, ale dajú sa zvládnuť.
V Záhorskej Bystrici odporúčam kofolku alebo pivečko  na námestí U Iváka. Cestu späť musíme bohužiaľ absolvovať po hlavnej ceste,  (pokiaľ nechceme absolvovať stúpanie nahor) čo je jedinou nevýhodou daného výletu.