Okolie národného parku formuje iba Dunaj

V roku 1984 hrozilo územiu dnešného národného parku Donau-Auen zničenie, pretože sa začala príprava výstavby vodného diela pri Hainburgu. Ochranári dosiahli, aby sa stavba nerealizovala. Národný park otvorili 27. októbra 1996 a o rok neskôr získal od Svetovej únie ochrany prírody aj medzinárodné uznanie.

Park má plochu asi 9300 hektárov. Zahŕ?a mnoho ekosystémov a žije v ?om veľa ohrozených druhov zvierat a rastlín. Dunaj má na území parku celkom 36 kilometrov. Stúpanie a klesanie hladiny v rozpätí až 7 metrov je jediným činiteľom, ktorý toto územie prirodzene formuje, lebo oblasť sa po zriadení parku prestala hospodársky využívať. Lužné lesy sú tak ako na našom území záchytným priestorom pre záplavy. Aj vďaka nim sa vytvárajú nové ramená Dunaja.[SME 17. 8. 2005]