STOP cyklistom na Konigswarte !

Vážení priaznivci cykloturistiky,
celá oblasť Hundsheimských vrchov a v rámci nej aj Konigswarte je od r.2004 zaradená do zoznamu chránených oblastí Natura 2000. Z toho vyplývajú aj určité pravidlá pre pohyb osôb v oblasti. Jedným z nariadení je zákaz vstupu cyklistom, resp. aktívne používanie bicykla v danej oblasti. Na túto skutočnosť upozor?ovali aj dopravné značky Zákaz vjazdu všetkým vodzidlám.
Toto dopravné značenie však bolo ignorované zo strany cyklistov. Vzhľadom na prudký nárasť kolíznych situácií na danom území medzi cyklistami a pešími turistami, ako aj sťažností zo strany turistov a poľovníkov sme sa rozhodli rozmiestniť na vstupných miestach do oblasti informačné tabule upozor?ujúce na tento zákaz v nemeckom, slovenskom a maďarskom jazyku.
Pripomíname, že tento zákaz tu platí viac ako 10 rokov, čiže sa nejedná o nové opatrenie.
Celá oblasť je v zásade vyhraničená ako oblasť rekreácie najmä pre pešiu turistiku.

S pozdravom
Georg Hartl, starosta

Poznámka:
Žiadame všetkých cykloturistov o dodržiavanie tohto zákazu.