Podporte petíciu ...

Poslanci Mestského zastupiteľstva v novembri 2005 predaj neodsúhlasili, preto žiadame vysvetlenie, prečo sa nezmenený návrh na predaj opätovne predkladá, pretože takýto postup vyvoláva pochybnosti o zodpovednom hospodárení magistrátu s majetkom mesta.

Žiadame, aby sa na tomto územií zachovali jestvúce stromy, zastavil sa planovaný výrub a neuvážená výstavba výškového hotela, polyfunkčného domu a 8-podlažného garážového domu v tesnej blízkosti Sadu J. Kráľa . Dreviny, ktorých výrub sa plánuje, sú v dobrom zdravotnom stave, rastú na svojom pôvodnom stanovišti a sú svojím vzrastom ojedinelé v Bratislave. Plánovanou výstavbou by sa všetky stromy zlikvidovali. Stavby navyše ohrozia najstarší park v Európe – Sad J. Kráľa, ktorý má tento rok 230 rokov. Toto územie sa má vyhlásiť za chránené územie z hľadiska ochrany prírody. Odmietame na ?om umiestniť uvedené stavby. Žiadame ho upraviť a sprístupniť pre širokú verejnosť ako plochy parkovej zelene, napojiť na jestvujúce pešie lávky a bicyklové trasy.