Cycling diary

D?a 1.2.2006 bola uvolnená nová a úplne bezplatná verzia programu Cycling diary 2006. Nesie označenie Start a je primárne určená najma hobby cyklistom a športovcom, ktorí si nekladú veľké dôraz na podrobnú analýzu svojich športových aktivít. Program nieje zložitý na ovládanie, takmer všetky funkcie sú doplnené nápovedou. Táto verze 2.6.1 (41) je iba v češtine. Do budúcnosti se počíta s lokalizáciou do Slovenčiny, Polštiny a ďalších známych svetových jazykov.