Nový cestný zákon a cyklisti...[doplnené]

  • Ohrozovanie účastníkov cestnej premávky, najmä druhým bicyklom, ručným vozíkom, vedením psa alebo prepravou väčších predmetov 60 €
  • Cyklista idúci po krajnici nemá pri zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky alebo bezpečnostný odev 30 €
  • Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na podobnom športovom vybavení 30 €
  • Jazda na bicykli mimo obce bez ochrannej prilby 10 €

A propos, k noseniu prilby je asi najviac otáznikov. Je potrebné nosiť prilbu aj v lese?
Nový cestný zákon totiž ukladá povinnosť cyklistom mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Deti do 15 rokov majú túto povinnosť aj v obci. Bezpečnosť cyklistov a chodcov na cestách za zníženej viditeľnosti bude zvyšovať aj reflexný bezpečnostný odev.
Podľa nového zákona budú môcť deti do 10 rokov jazdiť na bicykli na ceste len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny.

Povinnosti z nového zákona však vzťahujú iba na cesty, ktoré za cesty označuje iný zákon – o cestných komunikáciách. Pravidlá cestnej premávky tak platia iba na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. až III. triedy a účelových komunikáciách. Do týchto kategórií nespadá napríklad väčšina hrádzí, lesných alebo poľných ciest.
Ako má však cyklista odlíšiť účelovú komunikáciu od cesty, na ktorú sa zákon nevzťahuje?
Viac sa dočítate aj na tomto odkaze.

doplnené 4.3.2009
Napriek tomu, že povinné nosenie prilby ako také sme považovali za vec prospešnú, názory sa rôznia a dokonca dochádza s spochyb?ovaniu tohto rozhodnutia. Nuž, čo človek, to názor. Rozhodne však nosenie prilby odporúčam.