Medzinárodná cyklotrasa R61 - Zelený bicykel

- zelená značka - medzinárodná cyklotrasa "Zelený bicykel" - na hranici v Ruskom sedle sa napája na poľskú zelenú značku "Zielony rower - R 61 , klesá serpentínami rozbitou kamennou cestou do bývalej obce Ruské a na križovatke Pod hrabom, prechádza na asfalt a liaty asfalt. Sústavne klesá k Vodárenskej nádrži Starina. Potom pokračuje okolo nádrže po jej pravom brehu zvlnene hore, dole, až k hrádzi a závore, kde je stála služba /púšťa autá do oblasti nad vodným rezervuárom/. Z hrádze asfaltka klesá veľmi prudko dole na hlavnú cestu na križovatku Jalová. Tu sa odbočuje doprava a po kvalitnom asfalte cesta mierne klesá do obce Stakčín. Na križovatke pri tanku /pamätník z 2.sv.vojny/ odbočuje trasa doľava /na hlavný cestný ťah na Ukrajinu/ a začína stúpať do obce Kolonica a ďalej do sedla Kolonický vrch. Tu sa asi 200m doľava nachádza Astronomické observatórium s najväčším teleskopom v Európe. Odtiaľ je to už stále dole kopcom cez obec Ladomírov až do Uble. Trasa končí na hraničnom prechode na ukrajinskej hranici v Ubli. Po dohode s ukrajinskou skupinou cyklistov z Veľkého Berezného a z Ľvova plánujeme im pomôcť v budúcnosti vyznačiť aj ich úsek.