Cyklochodník "Cez hreben Nastazu

Modrá značka - Cyklochodník "Cez hrebe? Nastazu" - začína za obcou Stakčín v križovatke Kolonica - Kalná Roztoka. Vedie po asfaltke a začína prudko stúpať na kopec Upča . Odtiaľ prudko klesá do Kalnej Roztoky, kde sa po ľavej strane na blízkom kopci vypína drevený kostolík. Trasa pokračuje striedavo hore - dole, no celkovo klesá cez obec Klenová až ku odbočke na Ruskú Volovú. Tu odbočuje prudko vľavo a mierne stúpa k obci Ruská Volová. Za obcou začínajú serpentíny prudko hore na hlavný hrebe? pohoria Nastaz, ktorý rozdeľuje ubliansku a uličskú dolinu. Vo vrcholových partiách je krásny výhľad na západ / pohorie Vihorlat/, na juh /ukrajinské Karpaty/, na východ /hraničný hrebe? s Poľskom/. Po prekonaní hrebe?a Nastazu trasa klesá až do obce Ulič a tam končí na križovatke s červenou značkou /chodník ikon/.